Compare
EGP-3860A
Compare
EGP-38100A
Compare
EGP-38150A
Compare
EGP-38200A
Compare
EGP-5060A
Compare
EGP-50100A
Compare
EGP-50150A
Compare
EGP-50200A
研磨能力 工件主軸最大旋徑 mm Ø380 Ø380 Ø380 Ø380 Ø500 Ø500 Ø500 Ø500
兩頂心間距 mm 600 1000 1500 2000 600 1000 1500 2000
最大工件研磨直徑 mm Ø360 Ø360 Ø360 Ø360 Ø480 Ø480 Ø480 Ø480
最大工件重量 kg 150 150 150 250 150 150 150 250
工件主軸與工作台中心距 mm 192 192 192 192 255 255 255 255
砂輪主軸 砂輪尺寸 (直徑X寬度X孔徑) mm Ø510x50-100xØ152.4(6") Ø510x50-100xØ152.4(6") Ø510x50-100xØ152.4(6") Ø510x50-100xØ152.4(6") Ø510x50-100xØ152.4(6")
Opt.Ø610x50~100xØ203.2(8")
Ø510x50-100xØ152.4(6")
Opt.Ø610x50~100xØ203.2(8")
Ø510x50-100xØ152.4(6")
Opt.Ø610x50~100xØ203.2(8")
Ø510x50-100xØ152.4(6")
Opt.Ø610x50~100xØ203.2(8")
電機額定功率/最大扭矩 Kw/Nm 7.5kw/49Nm(Opt.11Kw/ 71Nm) 7.5kw/49Nm(Opt.11Kw/ 71Nm) 7.5kw/49Nm(Opt.11Kw/ 71Nm) 7.5kw/49Nm(Opt.11Kw/ 71Nm) 7.5kw/49Nm(Opt.11Kw/ 71Nm) 7.5kw/49Nm(Opt.11Kw/ 71Nm) 7.5kw/49Nm(Opt.11Kw/ 71Nm) 7.5kw/49Nm(Opt.11Kw/ 71Nm)
砂輪最大轉速 rpm 1250 (Opt.1650) 1250 (Opt.1650) 1250 (Opt.1650) 1250 (Opt.1650) 1250 (Opt.1650) 1250 (Opt.1650) 1250 (Opt.1650) 1250 (Opt.1650)
工件主軸 手動最大水平分度角度 deg 90 90 90 90 90 90 90 90
主軸轉速(無級變速) rpm 10~600 10~600 10~600 10~600 10~600 10~600 10~600 10~600
電機額定功率 kw 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 -
內錐 MT4 (Opt. MT5) MT4 (Opt. MT5) MT4 (Opt. MT5) MT4 (Opt. MT5) MT4 (Opt. MT5) MT4 (Opt. MT5) MT4 (Opt. MT5) 1.5
頂心工作方式 定心及同動 定心及同動 定心及同動 定心及同動 定心及同動 定心及同動 定心及同動 定心及同動
通孔孔徑 mm Ø26 Ø26 Ø26 Ø26 Ø26 Ø26 Ø26 Ø26
尾座 尾座滑筒行程 mm 25 (Opt.50/75) 25 (Opt.50/75) 25 (Opt.50/75) 25 (Opt.50/75) 25 (Opt.50/75) 25 (Opt.50/75) 25 (Opt.50/75) 25 (Opt.50/75)
主軸內錐 MT4 (Opt. MT5) MT4 (Opt. MT5) MT4 (Opt. MT5) MT4 (Opt. MT5) MT4 (Opt. MT5) MT4 (Opt. MT5) MT4 (Opt. MT5) MT4 (Opt. MT5)
X軸 行程 mm 280 280 280 280 280 280 280 280
最快移動速度 m/min 6 6 6 6 6 6 6 6
海德漢光學尺解析度 um 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
最小分辨率 mm 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
伺服電機額定功率 Kw 1.8(F)/2.2(M) 1.8(F)/2.2(M) 1.8(F)/2.2(M) 1.8(F)/2.2(M) 1.8(F)/2.2(M) 1.8(F)/2.2(M) 1.8(F)/2.2(M) 1.8(F)/2.2(M)
Z軸 行程 mm 900 1300 1950 2450 900 1300 1950 2450
工作台水平旋轉角度 deg ±9 ±7 ±5 ±5 ±9 ±7 ±5 ±5
最大移動速度 m/min 10 10 10 10 10 10 10 10
最小分辨率 mm 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001
伺服電機額定功率 kw 1.8(F)/2.2(M)|2.5(F)/3.5(M) 1.8(F)/2.2(M)|2.5(F)/3.5(M) 1.8(F)/2.2(M)|2.5(F)/3.5(M) 1.8(F)/2.2(M)|2.5(F)/3.5(M) 1.8(F)/2.2(M) | 2.5(F)/3.5(M) 1.8(F)/2.2(M) | 2.5(F)/3.5(M) 1.8(F)/2.2(M) | 2.5(F)/3.5(M) 1.8(F)/2.2(M) | 2.5(F)/3.5(M)
馬達 油壓馬達 Kw 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38
軸受式砂輪主軸潤滑油馬達 kw 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
軌道潤滑油馬達 kw 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
冷卻液馬達/冷卻泵浦 Kw 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
機器尺寸 淨重(半密式) kg 5700 6000 6400 6800 5800 6100 6500 6900
毛重 kg 6500 6800 7200 7600 6600 6900 7300 7700